Duurzaam inzetbare medewerkers weten zich aan te passen aan voortdurend veranderende omstandigheden. Dit betekent meer plezier in het werk, minder ziekteverzuim en hogere arbeidsproductiviteit. Werkgevers stimuleren hierbij hun werknemers om zo lang mogelijk gezond, gemotiveerd en vitaal aan de slag te blijven.

Door tientallen jaren ervaring en samenwerking met de beste trainers van Nederland heb ik mijn eigen situationele stijl van trainen ontwikkelt. Steeds inspelend op wat op dat moment actueel is binnen de deelnemersgroep en steeds gekoppeld aan de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Niet alleen leren door te doen maar vooral ook leren door te ervaren.

Opdrachtgevers zijn zowel bedrijven, instellingen en overheden als kennisinstituten en opleidingsinstituten.